تنها مسیر

حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) می فرمایند: در انتظار فرج باشید و از رحمت و کارگشایی خدا ناامید نشوید ،زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است

.
تـــــــــــــــنها مســــــــــــــیر

NazSkin

تنها مسیر

حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) می فرمایند: در انتظار فرج باشید و از رحمت و کارگشایی خدا ناامید نشوید ،زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است

چه شقـــــــــــــــــایــــــــــــق
چه گل پیچـــــــک و یـــــــــاس
جای یک گــــــــــل باقی است
تا نیـــــــــاید مهــــــــــــــــدی
زندگی زیبــــــــا نیســــــــــت

نویسندگان

۲۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۱۵
۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۳ ، ۲۲:۲۰
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۳ ، ۲۰:۰۸
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۲۰
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۱۸
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۳ ، ۲۱:۵۱
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۳ ، ۲۱:۱۵
۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۳ ، ۲۱:۱۰
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۳ ، ۱۸:۳۴
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۳ ، ۱۷:۵۰