تنها مسیر

حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) می فرمایند: در انتظار فرج باشید و از رحمت و کارگشایی خدا ناامید نشوید ،زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است

.
تـــــــــــــــنها مســــــــــــــیر

NazSkin

تنها مسیر

حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) می فرمایند: در انتظار فرج باشید و از رحمت و کارگشایی خدا ناامید نشوید ،زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است

چه شقـــــــــــــــــایــــــــــــق
چه گل پیچـــــــک و یـــــــــاس
جای یک گــــــــــل باقی است
تا نیـــــــــاید مهــــــــــــــــدی
زندگی زیبــــــــا نیســــــــــت

نویسندگان

۱۰۰ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۰:۱۰


             http://multimedia.mehrnews.com/Original/1393/02/07/IMG12474262.jpg

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۰:۰۲
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۹:۵۵

همراه با کیفیت HQ


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۹:۴۷
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۹:۴۴
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۹:۳۶
۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۹:۳۳
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۹:۳۰
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۹:۰۹
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۸:۵۵