تنها مسیر

حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) می فرمایند: در انتظار فرج باشید و از رحمت و کارگشایی خدا ناامید نشوید ،زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است

.
تـــــــــــــــنها مســــــــــــــیر

NazSkin

تنها مسیر

حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) می فرمایند: در انتظار فرج باشید و از رحمت و کارگشایی خدا ناامید نشوید ،زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است

چه شقـــــــــــــــــایــــــــــــق
چه گل پیچـــــــک و یـــــــــاس
جای یک گــــــــــل باقی است
تا نیـــــــــاید مهــــــــــــــــدی
زندگی زیبــــــــا نیســــــــــت

نویسندگان

۵۲ مطلب با موضوع «زن» ثبت شده است

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۴ ، ۰۳:۰۲
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۲۴

حــــــــــــــــــــــــــــــجاب برتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

http://shohadayeiran.com/files/fa/news/1393/11/14/49623_808.jpg

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۵۰
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۳ ، ۰۱:۳۷
۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۳ ، ۰۰:۱۰
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۰۷
۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۵۱

در پروتکل دانشوران صهیون ( اساسنامه فعالیت های صهیونیسم جهانی) آمده است :
ما باید کاری بکنیم که اخلاق در همه جا ویران شده تا راه سیطره ما را بگشاید .

- برای نابود کردن «گوییم» ( غیر یهودی ها) عشق به عیاشی و تجمل پرستی را در بین آنها
رواج می دهیم، زیرا سیری ناپذیری این گرایش، به هیچ چیز رحم نمی کند و همه را می بلعد ...

- ادبیاتی نامفهموم و مستهجن رواج می دهیم تا بتوانیم در برابر برنامه های خودمان
 نوعی آرامش در مردم ایجاد کنیم.

- برای آنکه توده ها در گمراهی بمانند و ندانند با آنها چه می شود،
با ایجاد وسایل لذت بردن و شهوترانی، آنها را به خود مشغول کنیم .۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۳ ، ۱۹:۱۹
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۳ ، ۱۹:۰۰
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۳ ، ۱۹:۰۳