تنها مسیر

حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) می فرمایند: در انتظار فرج باشید و از رحمت و کارگشایی خدا ناامید نشوید ،زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است

.
تـــــــــــــــنها مســــــــــــــیر

NazSkin

تنها مسیر

حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) می فرمایند: در انتظار فرج باشید و از رحمت و کارگشایی خدا ناامید نشوید ،زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است

چه شقـــــــــــــــــایــــــــــــق
چه گل پیچـــــــک و یـــــــــاس
جای یک گــــــــــل باقی است
تا نیـــــــــاید مهــــــــــــــــدی
زندگی زیبــــــــا نیســــــــــت

نویسندگان

۱۹ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۳ ، ۰۱:۱۰
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۳ ، ۰۱:۰۷
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۳ ، ۱۹:۰۳
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۳ ، ۱۹:۰۲
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۳ ، ۱۹:۰۰
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۳ ، ۱۸:۵۴
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۳ ، ۱۸:۵۲
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۳ ، ۱۸:۵۰
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۳ ، ۱۸:۴۹
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۳ ، ۱۸:۳۱